ค้นหา  
   
 
 
      บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และ มีผลการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง ที่ประสบผลสำเร็จยาวนาน มากว่า 40 ปี บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2515 และได้รับชื่อเสียง เป็นที่รู้จักนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ในปี พ.ศ. 2530 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจ ขยายฐานธุรกิจ เข้าลงทุนในธุรกิจสัมปทานสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ ของทางภาครัฐบาล จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน จากการลงทุน

Vision (วิสัยทัศน์)


     เป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างที่มีความสามารถในการพัฒนาการลงทุนและดำเนินกิจการบริหารโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร
2014-03-28 - เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557  
  ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
2014-03-24 - การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด (บริษัทย่อย)  
  เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 30,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท
2014-03-18 - ขอชี้แจงความคืบหน้าการชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย ประจำปี 2556  
  บริษัท ระยองเรียลเอสเตส จำกัด และ บริษัท ไพรเวทอินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
 
 
 
อาคาร  
ถนน ทางด่วน สะพาน  
พลังงาน   
       
 
ระบบน้ำและท่าเรือ  
ระบบขนส่งมวลชน  
ท่าอากาศยาน   
 
 
การก่อสร้าง Sump pit
การทดสอบ เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง Transmission Line Tower Test
หัวเจาะชนิดแรงดันดินสมดุลย์ (E.P.B. Shield)
 
     
 
   
 
ลิขสิทธิ์ 2549 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนลิขสิทธิ์    
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66(0)-2277-0460 , 66(0)-2275-0026   แฟกซ์ 66(0)-2275-7029