ค้นหา  
   
 
 
    บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และมีผลการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง ที่ประสบผลสำเร็จยาวนาน มากกว่า 40 ปี บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 และได้รับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ในปี พ.ศ. 2530 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจขยายฐานธุรกิจ เข้าลงทุนในธุรกิจสัมปทานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ของทางภาครัฐบาลจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนจากการลงทุน จากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความได้รับการเชื่อถือไว้วางใจ ยึดมั่น สร้างสรรค์งานรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐาน และความตรงต่อเวลา บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพสูงสุดสร้างฐานความมั่นคงทางการเงิน และพัฒนาบริษัทฯให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
       
•
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
:
10 ตุลาคม 2537
•
ทะเบียนเลขที่
:
0107537002575 (เลขทะเบียนเดิมคือ บมจ.504)
•
ทุนจดทะเบียน
:
1,652,585,336 บาท (ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2553)
•
ทุนที่ชำระแล้ว
:
1,652,585,336 บาท (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553)
   
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
(ณ 10 พฤษภาคม 2556)
Shareholder Name %
บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 20.10
บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 10.36
บริษัท ซีเค. ออฟฟิช ทาวเวอร์ จำกัด 5.51
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3.96
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2.30
more>>
 
 


 
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. : 66(0)-2277-0460, 66(0)-2275-0026 ต่อ 2317-2319
แฟกซ์ : 66(0)-2275-3659
อีเมล์ : ck-ir@ch-karnchang.co.th

                                                           



   
 
                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
   
   
 
ลิขสิทธิ์ 2549 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนลิขสิทธิ์    
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66(0)-2277-0460 , 66(0)-2275-0026   แฟกซ์ 66(0)-2275-7029