2541 ก่อตั้งบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ก่อตั้งบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด