2545 บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้รับ ISO 9001 : 2000