2547 ก่อตั้งบริษัท เซาท์อีสท์เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด