รู้จัก ช.การช่าง กว่า 40 ปี แห่งความสำเร็จของเรา
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยในระยะแรก ลักษณะงานของ ช.การช่าง เป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไปจากหน่ายงานราชการ อาทิ กองทัพบก กองทัพอากาศ

ต่อมา ช.การช่าง ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ในปี 2524 จึงได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัทโตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 1 ใน10 รายแรกของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างและเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

วันที่ 10 ตุลาคม 2537 ช.การช่าง ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 700 ล้านบาท และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2538 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539 ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนเป็น 1,050 ล้านบาท ช.การช่างได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จำกัด จากเยอรมนี บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากอังกฤษ เป็นต้น เพื่อทำให้ ช.การช่าง สามารถขยายขอบเขตการรับงาน จนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่ราย ที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างชั้นสูงได้
close